Novinky Cenník On-line obchod Poradňa Služby Štúdio Zdravia

DETOX SHOP

Vitajte v našom internetovom obchode, v ktorom si môžete v pohodlí Vášho domova vybrať a na dobierku zakúpiť najmä produkty podporujúce detoxikáciu-očistu, regeneráciu a výživu nášho organizmu.

Neponúkame všetko, čo na našom trhu, presýtenom potravinovými doplnkami a prírodnými liečivami obyčajne nájdete. Len produkty vybraných firiem, ktorých účinnosť máme v praxi sami odskúšanú a overenú. To dáva aj Vám záruku, že s tovarom, vybraným v našom on-line obchode, budete pri očiste Vášho organizmu či riešení Vašich zdravotných problémov naozaj spokojní.

Jednotlivé produkty v rámci našej ponuky máme rozdelené podľa odskúšaných a v praxi overených účinkov – do sekcií:

DETOXIKÁCIA - produkty s výrazným detoxikačným, teda očistným účinkom na organizmus, jednotlivé orgány a systémy REGENERÁCIA - produkty, ktoré pomáhajú organizmus či jednotlivé orgány posilniť, vyživiť a zregenerovať

OSTATNÉ - doplnkové produkty a metódy, ktoré súvisia s naším zameraním, majú informačný charakter alebo zvyšujú účinky produktov z predchádzajúcich dvoch sekcií

Podľa našich skúseností je pre celkovú očistu a ozdravenie organizmu najúčinnejšie užívanie kombinácie detoxikačných preparátov spolu s regeneračnými preparátmi a výživovými doplnkami (bunková výživa). Za zásadné považujeme najmä produkty firiem JOALIS, DIOCHI a FIT-LINE (bunková výživa), ktorých kombináciou zabezpečíme pre naše telo všetky spomínané faktory – ako dôkladnú očistu od toxínov, tak aj vyživenie jednotlivých orgánov a systémov a ich postupnú regeneráciu, a tým nastolenie dobrej psychickej a fyzickej kondície.

K tomu správnemu výberu Vám môže poslúžiť aj navigačná podstránka „Symptómy“, kde sú produkty rozdelené podľa zdravotných problémov či symptómov. Ak si z ponuky aj tak neviete vybrať, môže Vám pomôcť navigácia v sekcii Poradňa, kde sa môžete otestovať podľa princípov tradičnej čínskej medicíny, prípadne si necháte poradiť pri výbere vhodných produktov prostredníctvom e-mailovej poradne.

Želáme Vám veľa šťastia pri výbere a dobré a dlhé zdravie a pohodu s našimi produktmi.

Vaše Štúdio zdravia

Ako na to?

Vyhľadávanie produktov

Produkty sú rozdelené do tovarových skupín podľa ich účelu. Pre lepšiu orientáciu si môžete kliknúť na SYMPTÓMY, kde si ľahko vyhľadáte všetky produkty podľa Vašich zdravotných problémov.

Objednávanie produktov

Objednávku produktov, o ktoré máte záujem urobíte, ak do okienka pod príslušným produktom udáte počet kusov, ktorý si chcete objednať a objednávku potvrdíte kliknutím na obrázok virtuálneho nákupného košíka.

Prehľad o produktoch v košíku dostanete kliknutím na NÁKUPNÝ KOŠÍK, kde si môžete objednané produkty ešte pretriediť, doplniť, zmeniť počet kusov, prípadne „vyhodiť z košíka“. Zároveň sa Vám prepočítava nová suma za nákup.

Ak ste s obsahom košíka spokojní, kliknite na OBJEDNÁVKA.

Objednávkový formulár

Pri vypisovaní objednávkového formulára je potrebné vyplniť všetky základné údaje:

 • meno, priezvisko
 • úplnú dodaciu (poštovú) adresu
 • telefónne číslo – najlepšie mobil
 • e-mailovú adresu pre zaslanie informácií o aktuálnom stave objednávky

Poznámka: slúži pre doplňujúce údaje - napr. spresnenie času zaslania tovaru v prípade dovolenky a pod.

Pokiaľ objednávate tovar pre firmu, je potrebné zadať ešte ďalšie údaje, ktoré sú potrebné do daňového dokladu:

 • meno a adresa firmy
 • identifikačné údaje (IČO, DIČ)

ktoré dopíšte do Poznámky vo formulári.

Spôsob doručenia

Tovar Vám bude doručený do 14 dní odo dňa prevzatia objednávky, ak sa nedohodneme inak.

Ochrana osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov v skratke

 • Vaše osobné informácie nikdy nijakým spôsobom nezneužijeme.
 • Vaše kontaktné informácie alebo Vaše osobné informácie nikdy neodovzdáme nijakým tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon.
 • Nikdy Vám nebudeme posielať nevyžiadané e-mailové správy, na ktorých zasielanie ste sa neprihlásili, okrem dôležitých transakčných e-mailových správ (potvrdenie o prijatí objednávky z on-line shopu, odpovede na otázky z Poradne a pod.).
 • Kedykoľvek Vám umožníme rýchlo a ľahko zrušiť prijímanie e-mailových správ akéhokoľvek druhu od nás

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

POUŽÍVANÍM TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY A SÚHLASOM S PODMIENKAMI POUŽÍVANIA NA INTERNETOVEJ STRÁNKE DÁVATE VÝSLOVNÝ SÚHLAS SO ZHROMAŽĎOVANÍM, UKLADANÍM, PRENÁŠANÍM A POUŽÍVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV AKO JE POPÍSANÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ.

Ak ste kedykoľvek nespokojní s niektorým z našich spôsobov používania vašich osobných údajov, môžete požiadať prevádzkovateľa tejto lokality, aby vaše osobné údaje daným spôsobom, či spôsobmi nepoužíval. Môžeme vás požiadať, aby ste vašu požiadavku vyjadrili písomne, ale vaše osobné údaje prestaneme používať podľa vašich požiadaviek.

1. Osobné údaje sú informácie, ktoré umožňujú prevádzkovateľovi www.studiozdravia.info zistiť konkrétne, kto ste, napríklad vaše meno. Môžu zahŕňať aj informácie, ktoré samotné umožňujú jednoducho určiť, kto ste, napríklad vašu adresu, telefónne číslo a dátum narodenia.

2. S vaším súhlasom (dôkazom vášho súhlasu je vaše použitie funkcie „Kontaktujte nás“ , „Poradňa“, „Objednávka v on-line shope“, Objednávka Analýzy zdravotného stavu“ na našej internetovej stránke) môžeme priebežne zhromažďovať, okrem iných údajov, aj nasledujúce osobné údaje:

 1. Meno a priezvisko
 2. Dátum narodenia (len v prípade objednávky Analýzy zdravotného stavu)
 3. E-mailová adresa
 4. Adresa korešpondenčná
 5. Telefónne číslo
 6. Údaje o zdravotnom stave (v prípade objednávky Analýzy zdravotného stavu)
 7. Pohyb po našej(ich) internetovej(ých) stránke(ach)

3. Nebudeme vedome zhromažďovať osobné údaje od žiadnej neplnoletej osoby mladšej ako 18 rokov. Ak zistíme, že sme neúmyselne zhromaždili osobné údaje od neplnoletej osoby, tieto údaje vymažeme z našich databáz.

4. Osobné údaje, ktoré budeme od vás zhromažďovať, sa použijú na odpovede na vaše komentáre alebo otázky pre www.studiozdravia.info a výlučne len pre naše ďalšie potreby.

5. Prevádzkovateľ www.studiozdravia.info neposkytuje, nepredáva, neprenajíma ani neobchoduje s vašimi osobnými údajmi. Nebude vaše osobné údaje zdieľať s Tretími stranami, pokiaľ to nebude nevyhnutné alebo vhodné na umožnenie prevádzkovateľovi www.studiozdravia.info vykonávať podnikanie alebo na splnenie si jej povinností voči vám. So všetkými Tretími stranami, ktorým môžeme poskytnúť vaše osobné údaje, budeme mať dohodu, že budú vaše osobné údaje spracovávať dôverne a v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a príslušnými zákonmi. Naše dohody s Tretími stranami budú vyžadovať, aby tieto Tretie strany používali vaše osobné údaje len na účely uvedené v dohode. Rozsah týchto účelov nikdy nebude širší ako rozsah účelov, na ktoré používame vaše osobné údaje my, tak ako je popísané vyššie. Tretím stranám nikdy nebude povolené používať vaše osobné údaje na vlastné účely. Okrem toho, Tretím stranám nebude povolené odovzdávať vaše osobné údaje iným Tretím stranám, pokiaľ to nebude potrebné na účely ich dohody s prevádzkovateľom www.studiozdravia.info

6. Spracovanie a uchovávanie a likvidáciu osobných údajov bude prevádzkovateľ www.studiozdravia.info realizovať podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.

7. Prevádzkovateľ www.studiozdravia.info si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hekerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Registrácia užívateľa na našej stránke

Počas registrácie žiadame od Vás len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie cieľa danej služby a vhodné na dosiahnutie cieľa.

K využitiu podstaty služieb je potrebné poskytnúť počas registrácie aj základné osobné údaje (číslo mobilného telefónu, e-mailovú adresu, adresu na zasielanie účtov, celé meno).

Osobné údaje zhromaždené počas registrácie v žiadnom prípade neposunieme ďalej, ani neumožníme prístup tretej strane, s výnimkou, ak to vyžaduje fungovanie služby.

Registráciou dávate súhlas na bezplatné evidovanie Vašich osobných údajov, ďalej k ich spravovaniu v súlade s našou politikou ochrany údajov.

Počas registrácie na webovej stránke www.studiozdravia.info; resp. www.detoxshop.sk súhlasíte a zároveň dávate svoj súhlas k uskutočneniu nasledujúcich krokov spravovania údajov v súlade s Vašim súhlasom, s našou politikou ochrany údajov a podľa právnych predpisov.

Naša politika ochrany údajov uvedená v tomto Vyhlásení o ochrane údajov sa týka výhradne webových stránok .

Dopisovanie

Počas vykonávania našich služieb nadväzujeme kontakty s našimi užívateľmi vo forme elektronického dopisovania a zasielania faktúr.

Dopisy, ktoré majú charakter reklamy posielame našim užívateľom výhradne na základe ich predchádzajúceho súhlasu, jasne v jednoznačne identifikovateľnej forme.

Podľa právnych predpisov vedieme evidenciu tých osôb, ktorí nám písomne oznámili, že si pri využívaní našich služieb neželajú dostať dopisy s charakterom reklamy. Osobám nachádzajúcim sa na tomto zozname nebudeme posielať reklamy. Poskytnutie uvedeného zoznamu tretej osobe sa môže uskutočniť iba na základe predchádzajúceho súhlasu užívateľov.

Každý nami zaslaný (informačný) dopis obsahuje informáciu pre adresáta o adrese a iných kontaktoch, na ktorých môže nahlásiť svoj záujem o zrušenie zasielania reklám a iných dopisov.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne meniť, aby odrážalo zmeny v zákonoch a predpisoch alebo v našich postupoch. Odporúčame toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov často kontrolovať.Posledná aktualizácia prebehla: 11.5.2009Použitý kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.prevádzka: Romanova 1, Bratislava, mobil: +421 948 696 277, e-mail: stubnovadarina@gmail.com
Ochrana osobných údajov